sobota, 30 września 2017

"Żywa" lekcja historii w Biskupinie
21 września 2017 r. 70 uczniów klas czwartych naszej Jedynki wzięło udział w XXIII Festynie Archeologicznym ,,Bogowie wojny” w Biskupinie, którego głównymi bohaterami byli wojownicy i ich boscy opiekunowie. Wyprawa miała na celu uświadomienie młodym ludziom, jak ważne jest poszanowanie tradycji, dbanie o zabytki i rozbudzanie własnej ciekawości poznawczej.

Kilka minut po dziesiątej dotarliśmy do Biskupina, gdzie mogliśmy zwiedzić Rezerwat Archeologiczny i poznać jego niezwykłą historię. Zaraz po przekroczeniu drewnianej bramy, nad którą górowała wieża, przenieśliśmy się w czasie - znaleźliśmy się w zrekonstruowanej osadzie łużyckiej, a właściwie jej fragmencie, której powstanie datuje się na rok 748 p.n.e. Mogliśmy zwiedzić drewniane chaty, pokryte strzechą, w których mieszkali dawni mieszkańcy Biskupina i z bliska przyjrzeć się jak wyglądało życie w osadzie. Każda chata składała się z przedsionka i izby głównej. W poszczególnych chatach znajdowały się stanowiska przygotowane specjalnie dla zwiedzających, tak by można było wziąć udział w różnych warsztatach. Z zapałem wzięliśmy się do pracy, lepiliśmy gliniane naczynia, wykonywaliśmy wczesnośredniowieczną biżuterię, piekliśmy podpłomyki w glinianym piecu chlebowym. Mogliśmy też przymierzyć stroje, które noszono w tamtych czasach, a także biżuterię i wykonać pamiątkowe zdjęcie.

Podziwialiśmy również inscenizację bitwy wczesnośredniowiecznych wojów, a także bitwę legionu rzymskiego z barbarzyńskimi Dakami. W osadzie rozbrzmiewała muzyka oddająca klimat tamtych czasów. Po arcyciekawych pokazach zwiedzaliśmy wał drewniano – ziemny otaczający osadę. Udział w Festynie Archeologicznym udowodnił, że bawiąc się można się bardzo wiele nauczyć. To była niesamowita lekcja historii.
Iwona Cedro, uczniowie klas IV
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz