wtorek, 19 grudnia 2017

Zajęcia z robotyki w SzczecinieW dniu 15 grudnia klasy IIIb i IIId wzięły udział w mikołajkowej wycieczce do Szczecina. Pierwszym etapem podróży były zajęcia z robotyki w „Robotfan”. W czasie tych zajęć dzieci rozwijały takie umiejętności jak: wyobraźnia wizualno-przestrzenna, kreatywność, praca zespołowa czy umiejętność logicznego myślenia.

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii


7 grudnia 2017 r. uczniowie klas 4e, 6d i 7b wzięli udział w obchodach Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. Udział w uroczystych obchodach pozwolił uczniom na kształtowanie więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i odpowiedzialności za własne państwo, utrwalił poczucie godności i dumy, a także rozbudził zainteresowanie historią lokalną i regionalną.

Z wizytą w szczecińskiej Operze na Zamku


3 grudnia 2017 r. 25. uczniów z klasy 7 b wraz z opiekunami udało się do Opery na Zamku w Szczecinie, żeby obejrzeć balet w 2 aktach pt. ,,Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego. Wizyta w operze nauczyła młodych widzów dostrzegania wartości dzieła teatralnego, uwrażliwiła na odbiór dzieła sztuki i wykształciła odpowiednie postawy – otwartości wobec innych kultur i szacunku dla ich dorobku.