Sposoby realizacji

W działaniach projektowych uwzględnione zostały zajęcia terenowe, poznawcze i przyrodniczo-ekologiczne na ścieżkach dydaktycznych, wyjazdy i warsztaty edukacyjne w pracowniach tematycznych, żywe lekcje historii i lekcje muzealne, zajęcia poznawczo-kulturalne w kinach, teatrach, filharmonii. Projekt zakłada również aktywność turystyczną, rekreację ruchową i sportową realizowaną poprzez wycieczki, wyjazdy na imprezy sportowe, udział w zielonych szkołach. Ponadto planowane jest szerokie zaktywizowanie uczniów i preferowanie poznania najbliższej okolicy podczas wypraw rowerowych, w czasie których uczniowie będą tworzyli fotokroniki osobliwości przyrodniczych i miejsc historycznych regionu. Uzupełnieniem zajęć w terenie będzie cykl spotkań i wideoczatów z podróżnikami, podczas których uczniowie poszerzą swoją wiedzę o ciekawych miejscach w Europie i na świecie.

Działania projektowe dokumentowane są przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli na utworzonym do tego celu blogu (szkolanakolach.blogspot.com) poprzez filmy, zdjęcia, sprawozdania. Na FB utworzony został fanpage projektu (facebook.com/szkolanakolachSP1) jak również kanał na portalu youtube (https://www.youtube.com/channel/UCWXK6j2fsr_KZe8qFxNUqvQ), na którym zamieszczane będą przygotowane w ramach projektu filmy edukacyjne i vlogi z realizowanych zajęć. Najciekawsze filmy i zdjęcia prezentowane będą podczas przerw na szkolnych telebimach (korytarze szkolne).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz